akn-logo


Avifaunistische Kring Nederland (AKN)

Eind 2012 is de Avifaunistische Kring Nederland opgericht als sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie. Doel is om ervaren waarnemers te (ver-)binden. Wij nodigen daarom geïnteresseerden uit om zich als lid van de AKN aan te melden bij Martin Lok (secretaris) via het adres AKNNOU@hotmail.com. De jaarcontributie is € 15,-.

De AKN houdt zich bezig met de vraag welke ondersoorten en populaties in Nederland doortrekken en/of overwinteren. Onze aanpak bestaat uit drie sporen:
(1) themasessies,
(2) binnenlandse meerdaagse excursies, en
(3) initiatieven voor duurzame ontsluiting van het Nederlands Ornithologisch erfgoed.
De jaarlijkse themasessies gaan over complexe soortgroepen. In 2013 over de problematiek van grote witkoppige meeuwen. Zo'n sessie is niet een lezing, maar heeft een interactief karakter met de deelnemers. De binnenlandse excursies worden vooral gehouden naar Ameland, ZW-Friesland en het Utrechts-Hollands veenweidegebied. Deze gebieden bevatten kenmerkende habitats en hebben een belangrijke functie voor zowel broedvogels als niet-broedvogels.

Inmiddels is de AKN, in de rol van intermediair naar landelijke vogelorganisaties en regionale musea, gestart met het project Ornithologisch erfgoed. Het project verloopt in behapbare stappen. In eerste instantie richten wij ons erop om criteria en beleid te ontwikkelen voor behoud, archivering en ontsluiting van collecties, gegevensbestanden en nalatenschappen. Wij willen in principe in samenwerking met de verschillende landelijke vogelorganisaties initiatieven projectmatig aanpakken.

De lidmaatschapsprijs voor personen in Nederland bedraagt € 17,-.

Opvragen van reglementen en aanmelding als lid via AKNNOU@hotmail.com.
Met deze links kunt U het jaarverslag van 2018, 2017, 2016, 2015 of 2014 bekijken.

Meer informatie over activiteiten via de website van de NOU http://akn.nou.nu. Deze site is nog in ontwikkeling.

terug naar http://www.nou.nu